Van Zeben, november 1981

Van Zeben laat zich niet uit het veld slaan

Functie: Voorzitter klachtorganen GCB, KCE, KCO en KCF
Compaan: drs Johan L. Gerards
Locatie: restaurant Nibe
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Hooft Graafland, Mok.

Nagedachten
We hadden eerst als titel bedacht ‘Van Zeben laat zich voor geen enkele kar spannen’.
Maar ook wij kregen geen enkele vat op hem.
Toen kwam Johan Gerards met bovenstaande kop.
JS, 30.11.2015

Van Zeben geheel