Nelissen, mei 1987

In gesprek met mr. R.J. Nelissen

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur Amro Bank; voorzitter NVB
Compaan: –
Locatie: het ‘zwembad’ in Zuid-Oost

Nagedachten
Nelissen was Scherpenhuijsen Rom opgevolgd als voorzitter van de NVB. Reden om nog eens dezelfde thema’s aan te snijden. Nelissen had minder hakken in het zand, was meer ontspannen. Roomse blijheid tegenover antroposofische sores?
We discussieerden over vrijheid, blijheid en fatsoen. Ter overtuiging van de deugden van de liberalisering op de financiële markten, bracht hij de vergelijking dat bij hem thuis de kinderen over high brow geluidsapparatuur beschikten, maar dat zijn vrouw zich slechts een radio met een aan- en uitknop wenste. Dat vond hij eigenlijk te privé, maar hij ging toch accoord, omdat het zo’n overtuigende beeldspraak was.
Overigens trad Nelissen na zijn vertrek nauwelijks meer in de openbaarheid

JS, 21.12.2015

Nelissen geheel