Risch, februari 1984

BdB, Bank, Hoofdkantoor of dienstencentrum

Functie: Directeur Bank der Bondsspaarbanken
Compaan: dr. P. (Peter) Lindeboom
Peter heeft ingefluisterd en het schema van producten en diensten getekend.
Locatie: het pand op het Singel nabij de Raadhuisstraat in Amsterdam; voormalig kantoor van de Nederlandse Spaarbank Bond; later vestigde zich hier de Nederlandse Vereniging van Banken.

Nagedachten
BdB was een multifunctionele tussenschakel bij de consolidatie van het versnipperde spaarbankwezen. Uiteindelijk belandden die vrijwel allemaal in VSB of SNS .
Natuurlijk spande Risch zich erg in voor zijn continu├»teit. Hij hoopte te kunnen uitgroeien tot een algemene bank. Een ‘presentatie’ in Bank- en Effectenbedrijf was in zijn ogen zo’n imago-steentje. Een halfjaar later organiseerde hij een groots congres, waarvoor hij zelfs minister Ruding als spreker wist te strikken. (Excellenties sturen dan meestal een hoge ambtenaar, vanwege plotselinge noodzaak elders brandjes te blussen, maar Ruding kwam dit maal zelve).
Risch was uiteraard een der sprekers op zijn congres, maar wist niet hoe zijn inleiding aan te pakken. Ik heb er toen een voor hem geschreven, met als tegenprestatie die in het maandblad als artikel te publiceren; onder de auteursnaam Risch. Hij was in zijn nopjes en bracht om te bedanken een dure fles cognac mee naar de overkant van de Herengracht.
JS

Risch geheel